Disclaimer

LastMinuteSauna.be hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze verklaring privacyverklaring is van toepassing op de LastMinuteSauna.be website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de LastMinuteSauna.be website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven. Welke informatie wordt verzameld:

Statistische gegevens:
Tijdens ieder bezoek wordt informatie verzameld. Het overgrote deel van deze informatie wordt gebruikt voor anonieme, statistische gegevens. Hierbij kan u denken aan het aantal bezoekers per pagina; ingedeeld naar afkomst, tijdstip en datum. Ook gegevens als gebruikte browser, besturingssysteem, land van herkomst en provider worden anoniem gebruikt binnen statistische overzichten.

IP adressen:
Iedere computer op internet heeft een uniek adres. Dit noemen we een IP adres. Afhankelijk van uw provider is een IP adres een vast adres, welke tijdens iedere internet verbinding verwijst naar uw computer of een dynamisch IP adres, welke bij iedere Internet verbinding anders kan zijn. Bij ieder bezoek wordt uw IP adres opgeslagen binnen onze logfiles. Deze gegevens worden gebruikt voor het tellen van het aantal unieke IP adressen. Op wettelijk verzoek of bij opzettelijk misbruik stelt de organisatie benodigde logfiles en gegevens beschikbaar voor nader onderzoek en bewijslast.

Doeleinden registratiegegevens:
Wanneer u zich via onze vacaturesite bij LastMinuteSauna.be wilt inschrijven en/ of aanmelden, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. LastMinuteSauna.be verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten..

Deze gegevens worden verwerkt teneinde:
Het gebruiksgemak van de internetsite van LastMinuteSauna.be te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;
Vacatures voor u te vinden en de diensten die door LastMinuteSauna.be via deze internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;
U te informeren over de diensten van LastMinuteSauna.be
Wanneer uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden als basis voor verder contact, dient u ons hierover te informeren. Wij zullen uw verzoek respecteren. Wanneer uw persoonsgegevens aangepast dan wel verwijderd dienen te worden, laat ons dit dan weten via e-mail. Om ons in staat te stellen met u contact op te nemen indien wij vragen hebben, verzoeken wij u uw volledige naam, emailadres en telefoonnummer achter te laten
LastMinuteSauna.be zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. LastMinuteSauna.be kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan LastMinuteSauna.be.

LastMinuteSauna.be behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) LastMinuteSauna.be, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. LastMinuteSauna.be zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Site of een advertentie in een landelijk dagblad.

Gebruik van Cookies:
De LastMinuteSauna.be Website gebruikt "cookies" om u te helpen de uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u LastMinuteSauna.be pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een LastMinuteSauna.be site of services, zal de cookie LastMinuteSauna.be helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde LastMinuteSauna.be Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde LastMinuteSauna.be kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van LastMinuteSauna.be services of Websites die u bezoekt.

Links naar websites:
Op de site van LastMinuteSauna.be staan hyperlinks naar andere websites. LastMinuteSauna.be is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar deze site verwijst.

Wijzigingen:
LastMinuteSauna.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage:
U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan info@lastminutesauna.be.
Wij kunnen niet instaan voor de volledigheid, nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de aangeboden gegevens. Eventuele regelingen tussen u en derden die op deze site worden genoemd, zijn uitsluitend voor eigen risico en verantwoordelijkheid.
 
Lastminutesauna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke (indirecte) schade dan ook, ontstaan door het gebruik van deze site.

Aan de samenstelling van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gewerkt, echter kunnen hieraan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Lastminutesauna verbindt er zich toe in alle opzichten de wetgevingen en reglementenover de persoonsgegevens na te leven.

De informatie, de producten of de diensten van deze internetsite kunnen technische fouten of typfouten bevatten. Lastminutesauna kan ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan deze internetsite aanbrengen. -Lastminutesauna kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade in de meeste brede betekenis die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze internetsite.
 
 
Last Minute Sauna Concept